De website over Gierzwaluw onderzoek (Apus Apus) in Zutphen
GierzwaluwenZutphen.NL
Gierzwaluw Buurtpreventie
Gierzwaluwen worden in hun voortbestaan bedreigd veelal door het verdwijnen van nestgelegenheden. Meld het zo snel mogelijk wanneer er binnen het broedseizoen panden worden gesloopt waar gierzwaluwen broeden. Alle bekende huisadressen vindt u op de pagina resultaten nesten
Help mee en meld je eigen waarnemingen!
Nieuwtjes
Nesten gezocht = Tellers gezocht!

Lijkt het je leuk mee te helpen met het gierzwaluw onderzoek in Zutphen en zelf nestlocaties te ontdekken? Neem contact met ons op voor meer informatie of om eens mee te lopen. Alle waarnemingen zijn welkom
Het telseizoen 2016 is afgesloten en de gegevens worden verwerkt. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het gierzwaluwen seizoen 2017 alweer begonnen!

Momenteel staan er een hoop spannende ontwikkelingen op stapel in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zutphen waaronder het plaatsen van gierzwaluw nestkasten onder andere aan de achterzijde van de Oude Kanonsdijk 50 in de wijk de Hoven.
Meer informatie volgt.

Kijk ook op de pagina: feitjes en weetjes

De gierzwaluw (apus apus) is één van de meest voorkomende broedvogels van onze steden. Toch is er lokaal maar weinig bekend over het voorkomen van deze geheimzinnige straaljager onder de vogels. Op zwoele zomeravonden kunnen we honderden zwarte boemerangs hoog boven de stad zien cirkelen of met hun hoge skriekende gegil laag door de straten achter elkaar aan zien racen maar hoeveel vogels broeden er nu eigenlijk in onze stad en waar precies?

Deze website probeert vooral op deze vragen een antwoord te geven.

Natuurliefhebbers en Onderzoekers
De informatie die op deze website gevonden kan worden is niet alleen bedoeld voor alle locale natuurliefhebbers die meer informatie zoeken over het plaatselijke voorkomen van de gierzwaluw maar daarnaast ook voor vogelaars die broedvogelonderzoek naar de gierzwaluw doen.

Ik hoop dat de nieuw ontwikkelde (aangepaste) onderzoeksmethode, resultaten en persoonlijke bevindingen het veldwerk vereenvoudigen en het de kennis over de gierzwaluw in de grote steden bevorderd om hopelijk zo een steentje bij te kunnen dragen aan het gierzwaluw onderzoek in Nederland.

Veel plezier op deze website,Guido Verhoef
Jeroen Voerknecht


Welkom op de Gierzwaluw website van Zutphen.
Copyright 2011 Guido Verhoef
Oude Kanonsdijk 50
7205 AR Zutphen
Website Themes by CoffeeCup Software
Iedereen die het leuk vindt kan zijn eigen waarnemingen doorgeven om zodoende een nog beter beeld te krijgen van de verspreiding en nestkeuzes van de gierzwaluw in Zutphen.
Vergeet datum, tijd en exacte locatie niet op te schrijven.